Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 23.12.2015 tarihli toplantısı ile Fakültemizde Havacılık ve Uzay Bilimleri Mühendisliği Bölümü açılmıştır.