Öğrencilerimize, kaliteli ve donanımlı eğitim verilerek piyasa koşullarına uyum sağlayacak, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek mezunlar yetiştirilmesinin altyapısını oluşturma.

- Uluslararası düzeyde araştırmalar yapan ve bilime katkıda bulunan bir Fakülte olmak.
- Uzmanlık alanlarında eğitim süreçlerini araştırmaya dayalı ve disiplinler arası etkileşmeyle geliştirmek.
- Kültürel ve etik değerlere sahip, topluma karşı sorumluluğun bilincinde, çağdaş, yenilikçi, çözüm odaklı ve özgüven sahibi bireyler yetiştirmek.