2011 yılında kurulan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Ülkesine ve milletine faydalı, yenilikçi, çözüm odaklı, bilim ve tekniği ülkemiz ve insanlık yararına dönüştürmeyi hedefleyen, öğrenmeyi, araştırmayı bilen, ulusal ve uluslararası alanda yarışabilecek nitelikte özgüven sahibi bireylerin yetiştirilmesi hedeflemektedir.

Fakültemizde Havacılık ve Uzay Mühendisliği adı altında 1 (bir) bölüm bulunmaktadır.